Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van Dineis energetisch en grafisch werk. Hierin wordt omschreven hoe er wordt omgegaan met uw persoonlijke gegevens die door Dineis verzameld worden.

Dineis energetisch en grafisch werk is een eenmanszaak, gedreven door Ariadne Nijsse en gevestigd op de Veste 43 te Doesburg. Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55163718.

Dineis verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens zelf hebt verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die Dineis verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Dineis verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Voor de interne administratie
  • Voor het versturen van emails met informatie, proeven, vragen of antwoorden omtrent opdrachten
  • Voor het versturen van modellen, proeven of andere voorbeelden per post
  • Voor het versturen van prijsopgaven/offertes of facturen
  • Om telefonisch contact op te kunnen nemen in verband met onderhanden werk.
  • Om goederen of diensten te kunnen afleveren

Alleen de door u zelf opgegeven persoonlijke gegevens worden gebruikt. Uw persoonlijke gegevens, behandel ik op dezelfde manier als dat ik wil dat er met mijn persoonlijke gegevens omgegaan wordt, namelijk respectvol.

De persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven maar staan wel op de server van Antagonist, die de hosting van de website en e-mail van Dineis verzorgt. 

Dineis verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Dineis via e-mail. 

Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Dineis, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten. 

Dineis gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Dineis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dineis.nl.

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Dineis vastgelegd zijn? Dan hebt u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

Bent u het niet eens met hoe ik met uw gegevens omga? Dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Heb u toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@dineis.nl

Terug naar boven